Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 448 1 267 1 182
1 Johtajat 81 53 28
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 14 10 4
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 27 18 9
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 32 20 11
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 9 6 3
2 Erityisasiantuntijat 586 306 280
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 140 109 31
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 36 12 24
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 133 34 99
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 112 55 57
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 84 66 18
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 79 30 49
3 Asiantuntijat 463 199 264
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 88 72 16
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 112 16 96
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 158 66 92
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 82 28 54
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 22 17 5
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 143 35 108
41 Toimistotyöntekijät 43 4 40
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 36 7 28
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 40 14 25
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 25 9 15
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 479 140 339
51 Palvelutyöntekijät 114 46 68
52 Myyjät, kauppiaat ym. 168 61 107
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 178 18 160
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 19 15 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 81 57 24
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 71 48 23
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 10 9 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 263 245 18
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 107 103 4
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 86 84 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 10 7 3
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 38 38 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 21 14 8
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 189 161 28
81 Prosessityöntekijät 57 39 18
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 15 10 4
83 Kuljetustyöntekijät 117 112 6
9 Muut työntekijät 149 59 90
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 63 8 55
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 5 3 2
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 46 35 11
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 24 6 18
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 3 . .
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 9 6 3
00 Sotilaat 9 9 .
01 Upseerit 4 4 .
02 Aliupseerit 5 5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_034_fi.html