Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 105 1 034 1 071
Ylemmät toimihenkilöt 3 606 319 287
- johtotehtävissä toimivat 31 72 46 27
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 170 113 56
- opetustehtävissä toimivat 33 120 31 89
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 244 130 115
Alemmat toimihenkilöt 4 844 259 585
- esimiestehtävissä toimivat 41 83 50 34
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 278 86 192
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 26 5 21
- muut alemmat toimihenkilöt 44 456 119 338
Työntekijät 5 650 454 196
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 32 22 10
- teollisuustyöntekijät 52 245 215 30
- muut tuotantotyöntekijät 53 107 71 36
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 266 146 120
Tuntematon 9 4 2 2

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_035_fi.html