Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 104 4,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 6 5,8
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 356 9 2,5
F Rakentaminen 41-43 178 5 2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 10 3,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 5 3,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 5 5,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 3 3,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 2 2,9
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 271 12 4,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 5 4,6
P Koulutus 85 173 13 7,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 19 4,7
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 148 10 6,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_036_fi.html