Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 252 12,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 6 15,5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 332 42 12,7
F Rakentaminen 41-43 132 20 14,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 254 29 11,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 20 16,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 8 10,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 12 13,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 8 11,6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 214 28 12,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 12 10,9
P Koulutus 85 169 12 6,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 45 11,8
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 111 10 9,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_037_fi.html