Liitetaulukko 39. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Jatkuva työ Määräaikainen työ
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Sukupuoli Työnantajasektori      
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 105 1 772 333
Yksityinen sektori 1 440 1 252 189
Julkinen sektori 657 516 142
- valtio 129 97 32
- kunta 528 418 110
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 034 898 136
Yksityinen sektori 848 754 94
Julkinen sektori 183 142 41
- valtio 65 50 16
- kunta 118 93 25
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 071 874 197
Yksityinen sektori 593 498 95
Julkinen sektori 474 373 101
- valtio 64 48 16
- kunta 410 326 85

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 39. Jatkuvassa ja määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_039_fi.html