Liitetaulukko 40. Määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat määräaikaisuuden syyn ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat, %

  Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Prosenttia Prosenttia Prosenttia
Määräaikaiset palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0
Työharjoittelu, joka liittyy opiskeluun 4,2 5,4 3,3
Pysyvää työtä ei löytynyt 67,8 63,5 70,8
Ei halua pysyvää työtä 24,5 26,5 23,1
Koeaika 2,0 2,7 1,5
Ei osaa sanoa tai tuntematon 0,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 40. Määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat määräaikaisuuden syyn ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_040_fi.html