Liitetaulukko 41. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Kokoaikainen työ yhteensä Osa-aikainen työ yhteensä
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 1 783 321
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 30 5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 332 315 17
F Rakentaminen 41-43 132 124 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 254 190 64
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 102 19
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 45 28
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 85 6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 61 7
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 214 179 35
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 106 5
P Koulutus 85 169 142 27
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 324 62
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 111 76 35

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 41. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_041_fi.html