Liitetaulukko 42. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Kokoaikainen työ yhteensä Osa-aikainen työ yhteensä
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Sukupuoli Työnantajasektori      
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 105 1 783 321
Yksityinen sektori 1 440 1 196 245
Julkinen sektori 657 583 74
- valtio 129 121 8
- kunta 528 462 66
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 034 931 103
Yksityinen sektori 848 761 87
Julkinen sektori 183 168 15
- valtio 65 62 3
- kunta 118 106 11
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 071 852 219
Yksityinen sektori 593 435 158
Julkinen sektori 474 415 59
- valtio 64 59 4
- kunta 410 356 54

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 42. Koko- ja osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_042_fi.html