Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-64-vuotiaat, %

  Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet, %
Ikäluokka
15-64    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64   
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 33,9 20,1 38,8 48,4 45,6 26,6
- jatkuva osa-aikatyö 12,3 20,4 9,2 7,3 6,1 7,5
- määräaikainen kokoaikatyö 38,3 37,5 40,9 32,8 37,3 46,3
- määräaikainen osa-aikatyö 15,6 22,0 11,1 11,5 11,0 19,6
Määräaikainen työ yhteensä 53,8 59,5 52,0 44,3 48,3 65,9
Osa-aikainen työ yhteensä 27,9 42,4 20,3 18,8 17,1 27,1
Miehet Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 44,2 28,1 49,7 63,6 56,4 33,0
- jatkuva osa-aikatyö 8,5 14,6 6,4 . . .
- määräaikainen kokoaikatyö 35,6 40,7 34,1 26,3 32,5 43,6
- määräaikainen osa-aikatyö 11,7 16,6 9,8 6,5 . 16,7
Määräaikainen työ yhteensä 47,3 57,3 43,9 32,8 39,2 60,3
Osa-aikainen työ yhteensä 20,2 31,2 16,2 10,2 11,1 23,4
Naiset Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 24,3 12,8 28,5 35,5 34,5 20,6
- jatkuva osa-aikatyö 15,8 25,7 11,8 10,4 7,8 .
- määräaikainen kokoaikatyö 40,8 34,7 47,2 38,4 42,2 48,8
- määräaikainen osa-aikatyö 19,1 26,9 12,4 15,8 15,5 22,4
Määräaikainen työ yhteensä 59,9 61,6 59,6 54,2 57,7 71,1
Osa-aikainen työ yhteensä 34,9 52,6 24,2 26,1 23,3 30,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-64-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_044_fi.html