Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat (Liitetaulukko korjattu 18.12.2018)

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 144 248 1 489 131 82
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 3 3 22 4 3
C Teollisuus 10-33 304 5 15 254 19 10
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 0 1 23 2 1
F Rakentaminen 41-43 132 4 4 103 10 10
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 254 25 50 155 14 9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 8 13 73 14 12
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 11 20 37 2 1
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 3 5 73 8 3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 3 6 47 7 5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 120 6 9 88 10 6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 94 10 14 63 3 2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 2 4 91 10 2
P Koulutus 85 169 14 37 98 12 6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 27 45 296 9 6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 10 8 26 2 2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 11 10 35 4 2

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat (Liitetaulukko korjattu 18.12.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_046_fi.html