Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 825,9 876,2 50,3 6,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,3 15,0 -0,2 -1,5
Maatalous 01 7,0 6,2 -0,8 -10,8
C Teollisuus 10-33 125,4 131,7 6,3 5,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,0 14,8 -1,2 -7,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,8 17,7 -2,1 -10,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,2 18,2 0,1 0,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,1 23,6 3,4 17,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,5 46,2 4,8 11,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 9,8 11,2 1,3 13,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,1 11,9 1,8 17,8
F Rakentaminen 41-43 51,8 58,7 6,9 13,3
Talonrakentaminen 41 21,7 20,9 -0,8 -3,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 25,4 30,6 5,2 20,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 95,0 98,2 3,2 3,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,8 15,8 1,1 7,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,9 35,6 3,7 11,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 48,4 46,7 -1,6 -3,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,7 51,9 1,2 2,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,5 34,1 1,7 5,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,2 17,7 -0,5 -2,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23,4 25,3 1,9 8,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,8 43,4 2,6 6,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,1 30,8 1,7 5,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 50,2 58,7 8,5 17,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,3 23,2 0,9 4,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,4 39,4 2,1 5,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,5 22,4 1,9 9,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,1 48,9 4,7 10,7
P Koulutus 85 63,8 70,1 6,3 9,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,6 149,8 2,3 1,6
Terveyspalvelut 86 68,1 69,3 1,2 1,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,1 33,2 0,1 0,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,3 47,3 1,0 2,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,6 16,2 -1,4 -8,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,4 23,8 2,4 11,2
X Toimiala tuntematon 00 2,4 2,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_035_fi.html