Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 082 2 144 62 3,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 33 31 -2 -6,7
Maatalous 01 15 14 -1 -6,3
C Teollisuus 10-33 286 306 20 7,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 35 39 4 12,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 38 44 5 13,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 40 46 6 14,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 53 2 4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 97 100 3 2,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 25 -0 -0,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 25 -0 -0,5
F Rakentaminen 41-43 128 145 17 13,0
Talonrakentaminen 41 45 51 6 12,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 67 80 13 18,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 240 245 5 2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 39 4 11,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 76 72 -4 -5,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 130 135 5 4,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 119 121 2 1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 71 -4 -5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 44 51 7 14,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 72 70 -2 -3,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 96 97 2 1,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 65 -3 -4,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 128 132 4 3,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 51 59 7 14,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 94 -3 -2,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 54 -2 -3,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 113 0 0,3
P Koulutus 85 183 182 -1 -0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 377 397 20 5,3
Terveyspalvelut 86 171 180 9 5,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 90 7 8,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 123 127 4 3,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 49 4 7,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 65 0 0,1
X Toimiala tuntematon 00 6 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_034_fi.html