Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1017,7 1061,2 43,5 4,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,7 55,8 2,1 3,9
Maatalous 01 41,8 43,5 1,8 4,3
C Teollisuus 10-33 143,9 146,8 2,9 2,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,8 17,8 0,0 0,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,0 20,8 -0,3 -1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,4 20,6 0,2 1,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,0 24,1 -1,0 -3,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 43,8 46,3 2,5 5,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,9 17,3 1,4 8,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 13,1 9,7 -3,3 -25,6
F Rakentaminen 41-43 85,7 89,3 3,6 4,2
Talonrakentaminen 41 31,9 33,6 1,7 5,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,4 46,1 1,7 3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 117,3 123,0 5,8 4,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,1 22,1 3,0 15,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,6 39,3 -0,3 -0,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,5 61,6 3,0 5,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 58,5 63,1 4,5 7,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,3 43,2 2,9 7,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,2 19,8 1,6 8,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 33,5 35,7 2,2 6,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,1 47,5 1,4 3,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 34,7 33,0 -1,7 -5,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69,9 74,2 4,3 6,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,3 30,3 4,0 15,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 45,9 46,6 0,8 1,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,8 25,2 -0,6 -2,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,8 49,3 2,5 5,4
P Koulutus 85 60,6 63,3 2,7 4,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 152,7 163,8 11,1 7,2
Terveyspalvelut 86 71,5 75,4 3,9 5,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,0 37,9 2,8 8,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,3 50,6 4,3 9,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,2 22,3 -0,9 -4,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,3 34,6 3,4 10,7
X Toimiala tuntematon 00 1,0 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2018, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_029_fi.html