Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 161 2 236 75 3,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 35 -1 -3,0
Maatalous 01 21 17 -4 -17,0
C Teollisuus 10-33 304 316 12 3,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 38 40 2 4,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 46 -0 -1,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 46 2 5,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 51 -0 -0,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 97 99 3 2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 34 6 21,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 24 -7 -21,4
F Rakentaminen 41-43 142 152 10 7,3
Talonrakentaminen 41 52 55 3 6,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 72 77 5 7,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 255 261 7 2,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 36 40 4 10,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 78 75 -2 -2,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 141 146 5 3,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 119 129 9 7,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 70 78 7 10,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 51 2 3,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 80 4 5,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 100 6 6,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 78 70 -8 -10,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 130 136 6 4,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 61 6 10,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 106 3 3,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 59 1 1,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 119 3 2,9
P Koulutus 85 172 182 10 6,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 391 402 11 2,8
Terveyspalvelut 86 175 176 2 0,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 99 9 9,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 127 1 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 49 -3 -6,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 69 6 8,9
X Toimiala tuntematon 00 2 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2018, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_034_fi.html