Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 860,1 895,3 35,2 4,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,0 17,1 0,1 0,3
Maatalous 01 10,2 9,0 -1,1 -11,0
C Teollisuus 10-33 132,5 136,3 3,9 2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,8 15,8 0,0 -0,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,9 19,5 -0,4 -1,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,9 19,7 0,8 4,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,3 22,2 -0,2 -0,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,7 44,4 1,7 4,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,8 14,8 2,0 15,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,9 9,7 -3,3 -25,2
F Rakentaminen 41-43 63,4 66,5 3,1 4,9
Talonrakentaminen 41 22,8 24,4 1,5 6,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,2 34,0 1,8 5,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,8 103,5 3,7 3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,2 18,5 3,2 21,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 34,5 34,1 -0,4 -1,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 50,0 50,9 0,9 1,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 48,9 52,3 3,4 6,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,4 33,2 1,8 5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,6 19,1 1,6 8,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,7 29,0 2,2 8,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 39,8 41,9 2,1 5,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,3 29,1 -2,2 -7,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 54,6 58,1 3,5 6,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,1 26,7 3,6 15,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,6 41,7 2,0 5,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,0 22,1 0,1 0,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,7 49,3 2,5 5,4
P Koulutus 85 58,6 61,6 3,0 5,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 146,4 154,4 8,0 5,5
Terveyspalvelut 86 67,0 69,7 2,7 4,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,6 36,3 1,7 4,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,8 48,3 3,6 8,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,3 16,4 -1,9 -10,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 25,5 2,7 12,0
X Toimiala tuntematon 00 0,8 3,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2018, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_035_fi.html