Liitetaulukko 6. Työllisyysasteet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2018

  Työllisyysaste, %
Ikäluokka
15-74    15-64    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64    65-74   
Sukupuoli Vuosi                
Sukupuolet yhteensä 2009 61,1 68,3 38,4 78,4 85,3 83,3 55,5 7,1
2010 60,5 67,8 37,8 77,6 84,0 82,9 56,2 7,6
2011 60,9 68,6 39,1 77,6 84,9 84,1 57,0 8,7
2012 60,9 69,0 40,6 76,8 84,8 84,2 58,2 9,5
2013 60,1 68,5 40,3 76,3 83,0 83,6 58,5 9,2
2014 59,8 68,3 40,2 75,1 82,8 83,3 59,1 10,2
2015 59,4 68,1 39,2 74,8 82,1 82,9 60,0 11,0
2016 59,6 68,7 40,5 74,8 82,2 82,8 61,4 10,6
2017 60,1 69,6 41,4 74,9 82,7 84,3 62,5 10,6
2018 61,6 71,7 42,8 76,8 85,1 85,5 65,4 11,0
Miehet 2009 62,3 68,8 35,6 83,1 87,6 82,3 54,6 10,0
2010 62,2 68,7 35,7 83,1 86,5 82,1 55,6 11,0
2011 62,9 69,8 37,2 83,5 87,4 83,8 56,8 11,8
2012 62,6 69,8 38,7 82,4 87,6 83,5 56,6 12,8
2013 61,6 69,2 36,9 82,3 86,7 82,8 56,5 12,3
2014 61,1 68,7 37,6 80,2 85,6 82,4 56,8 13,7
2015 60,7 68,5 35,8 80,5 84,9 82,2 57,4 14,4
2016 61,4 69,8 37,9 80,6 85,3 83,2 59,8 13,5
2017 62,1 70,7 39,2 79,7 85,8 84,4 61,7 14,0
2018 63,5 72,7 40,3 82,2 87,9 85,7 64,3 14,3
Naiset 2009 59,8 67,9 41,4 73,4 83,0 84,4 56,3 4,6
2010 58,8 66,9 39,9 71,8 81,5 83,8 56,9 4,7
2011 59,0 67,4 41,2 71,4 82,4 84,4 57,2 6,0
2012 59,3 68,1 42,6 70,8 81,9 84,9 59,7 6,6
2013 58,6 67,8 43,8 70,0 79,2 84,5 60,5 6,5
2014 58,4 67,9 42,8 69,7 79,9 84,3 61,4 7,0
2015 58,1 67,7 42,7 68,7 79,3 83,6 62,5 8,0
2016 57,7 67,6 43,2 68,6 78,9 82,4 63,0 8,0
2017 58,2 68,5 43,6 69,8 79,4 84,2 63,4 7,6
2018 59,6 70,6 45,4 71,1 82,2 85,3 66,5 7,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 6. Työllisyysasteet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_006_fi.html