Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä Työllisyysaste, %
Vuosi Vuosi
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 2 386 2 368 2 380 2 403 2 465 68,3 68,1 68,7 69,6 71,7
Etelä-Suomen AVI 1 058 1 056 1 065 1 073 1 100 70,6 70,5 71,0 71,5 73,1
Lounais-Suomen AVI 293 291 293 295 308 67,0 67,1 67,8 68,7 72,1
Itä-Suomen AVI 231 225 222 223 226 65,5 64,6 64,5 65,7 67,6
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 522 516 517 523 537 68,2 67,7 68,2 69,3 71,4
Pohjois-Suomen AVI 195 192 196 203 205 64,2 63,5 65,3 68,3 69,6
Lapin AVI 72 73 73 70 73 62,5 65,0 65,3 63,9 67,7
Ahvenanmaan valtionvirasto 15 15 15 15 15 81,7 81,8 81,8 83,0 81,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_007_fi.html