Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Työnantajasektorit yhteensä Yksityinen sektori Julkinen sektori
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 540 1 862 673
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 94 7
C Teollisuus 10-33 337 336 .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 15 9
F Rakentaminen 41-43 198 192 5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 292 291 .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 137 5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 78 8
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 111 3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 71 6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 179 151 29
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 88 24
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 4 112
P Koulutus 85 184 28 156
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 417 129 287
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 46 18
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 86 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_032_fi.html