Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 540 1 317 1 223
Johtajat 85 58 27
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 6 5
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 30 20 10
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 35 25 10
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 9 6 3
Erityisasiantuntijat 641 333 309
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 152 116 35
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 43 15 28
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 139 36 102
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 133 63 70
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 93 73 20
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 83 29 54
3 Asiantuntijat 488 208 280
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 97 80 17
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 117 17 100
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 159 66 93
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 91 27 65
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 24 19 5
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 147 38 109
41 Toimistotyöntekijät 44 5 39
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 42 11 32
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 38 14 24
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 22 8 14
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 472 137 335
51 Palvelutyöntekijät 122 50 72
52 Myyjät, kauppiaat ym. 157 56 102
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 176 18 158
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 17 14 3
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 82 56 26
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 73 48 25
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 9 9 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 267 245 22
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 105 100 5
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 89 86 2
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 8 5 4
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 41 41 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 24 14 10
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 192 165 27
81 Prosessityöntekijät 55 39 15
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 17 11 6
83 Kuljetustyöntekijät 120 115 5
9 Muut työntekijät 155 68 87
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 61 10 50
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 5 3 .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 51 41 11
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 24 5 18
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 4 2 2
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 10 6 4
00 Sotilaat 9 8 .
01 Upseerit 5 4 .
02 Aliupseerit 3 3 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_034_fi.html