Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 540 113 4,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 7 7,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 361 10 2,6
F Rakentaminen 41-43 198 5 2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 292 11 3,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 5 3,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 5 5,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 4 3,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 3 3,6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 291 13 4,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 5 4,0
P Koulutus 85 184 13 6,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 417 20 4,9
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 153 13 8,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_036_fi.html