Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 204 284 12,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 34 4 10,6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 339 50 14,6
F Rakentaminen 41-43 155 24 15,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 256 31 12,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 126 20 16,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 9 12,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 102 15 14,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 8 11,4
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 236 35 14,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 13 11,2
P Koulutus 85 180 14 8,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 394 48 12,1
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 115 12 10,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_037_fi.html