Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 895,3 890,2 -5,1 -0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,1 20,3 3,2 18,8
Maatalous 01 9,0 8,6 -0,5 -5,2
C Teollisuus 10-33 136,3 139,3 3,0 2,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,8 18,1 2,4 14,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,5 19,1 -0,5 -2,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,7 22,2 2,5 12,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,2 22,2 0,0 0,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,4 46,2 1,8 4,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,8 11,6 -3,2 -21,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,7 9,9 0,2 2,1
F Rakentaminen 41-43 66,5 68,9 2,4 3,6
Talonrakentaminen 41 24,4 25,0 0,6 2,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 34,0 35,2 1,2 3,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 103,5 98,5 -5,0 -4,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,5 14,8 -3,7 -20,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 34,1 35,8 1,7 4,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 50,9 48,0 -2,9 -5,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,3 51,4 -0,9 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,2 30,9 -2,3 -6,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,1 20,5 1,4 7,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,0 30,7 1,8 6,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,9 47,4 5,5 13,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,1 28,7 -0,4 -1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,1 54,7 -3,5 -6,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,7 24,9 -1,8 -6,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 41,7 40,1 -1,6 -3,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,1 22,4 0,3 1,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,3 44,7 -4,6 -9,3
P Koulutus 85 61,6 61,9 0,3 0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 154,4 150,0 -4,4 -2,8
Terveyspalvelut 86 69,7 66,2 -3,5 -5,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,3 38,6 2,3 6,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,3 45,2 -3,2 -6,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,4 17,8 1,4 8,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 25,5 24,0 -1,5 -5,9
X Toimiala tuntematon 00 3,0 1,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/II - 2019/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_035_fi.html