Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 895,3 890,2 -5,1 -0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,1 20,3 3,2 18,8
Jordbruk 01 9,0 8,6 -0,5 -5,2
C Tillverkning 10-33 136,3 139,3 3,0 2,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,8 18,1 2,4 14,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,5 19,1 -0,5 -2,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,7 22,2 2,5 12,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,2 22,2 0,0 0,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,4 46,2 1,8 4,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,8 11,6 -3,2 -21,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,7 9,9 0,2 2,1
F Byggverksamhet 41-43 66,5 68,9 2,4 3,6
Byggande av hus 41 24,4 25,0 0,6 2,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 34,0 35,2 1,2 3,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 103,5 98,5 -5,0 -4,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,5 14,8 -3,7 -20,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 34,1 35,8 1,7 4,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 50,9 48,0 -2,9 -5,8
H Transport och magasinering 49-53 52,3 51,4 -0,9 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 33,2 30,9 -2,3 -6,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,1 20,5 1,4 7,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,0 30,7 1,8 6,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,9 47,4 5,5 13,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,1 28,7 -0,4 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 58,1 54,7 -3,5 -6,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,7 24,9 -1,8 -6,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 41,7 40,1 -1,6 -3,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,1 22,4 0,3 1,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,3 44,7 -4,6 -9,3
P Utbildning 85 61,6 61,9 0,3 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 154,4 150,0 -4,4 -2,8
Hälso- och sjukvård 86 69,7 66,2 -3,5 -5,0
Vård och omsorg med boende 87 36,3 38,6 2,3 6,3
Öppna sociala insatser 88 48,3 45,2 -3,2 -6,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,4 17,8 1,4 8,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 25,5 24,0 -1,5 -5,9
X Näringsgrenen okänd 00 3,0 1,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_035_sv.html