Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja Suomessa vakinaisesti asuvan 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoiman ulkopuolella olevia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen haastattelututkimus. Tiedot kerätään vuoden jokaiselta viikolta. Vuositiedot ovat kuukausitietojen keskiarvoja eli ne kuvaavat tilannetta tutkimusvuoden keskimääräisellä viikolla. Työtuntien vuositiedot ovat kuukausitietojen summia. Työvoimatutkimuksen käsitteissä ja määritelmissä noudatetaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2019 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu 24.1.2020 joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä. Tämä julkaisu sisältää katsausosan, työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2019 koskevia vuositietoja.

Käsillä oleva vuosikatsaus sekä edeltävät vuosijulkaisut ovat saatavilla työvoimatutkimuksen kotisivulla http://www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus . Tilaston kotisivuilla on lisäksi kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita työvoimatutkimuksen tietokannassa .

Alla olevassa kaaviossa 1 on kuvattu työvoimatutkimuksen 15–74-vuotiaasta väestöstä koostuvat pääryhmät, joista esitetään tietoja esimerkiksi sukupuolen, ikäryhmän, toimialan tai aluejaottelun mukaisesti. Kaaviossa on myös koko väestöä kuvaavat ryhmät. Koko väestöä koskevat tiedot ovat väestörakennetilaston keskiväkilukuja vuodelta 2019. Ryhmien osuudet on laskettu koko väestöstä.

Kaavio 1. Koko väestö ja 15–74-vuotias väestö työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2019, prosenttia koko väestöstä

Kaavio 1. Koko väestö ja 15–74-vuotias väestö työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2019, prosenttia koko väestöstä

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_kat_001_fi.html