Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Työvoiman ulkopuolella olevat

4.1 Työvoiman ulkopuolella noin kolmannes väestöstä vuonna 2019

Vuonna 2019 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 378 000 henkilöä eli 33 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 4 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Työvoiman ulkopuolella olevat vähenivät eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, 9 000 henkilöllä. Työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tutkimusviikolla eivät olleet työllisiä eivätkä työttömiä. Myös asevelvollisuutta suorittamassa olevat luetaan työvoiman ulkopuolisiin.

Työvoimatutkimuksessa kerätään tietoa siitä, mitä työvoiman ulkopuolella olevat itse katsovat pääasialliseksi toiminnakseen. Heistä valtaosa, eli 63 prosenttia, ilmoitti olevansa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaita vuonna 2019. Työvoiman ulkopuolella olevista 22 prosenttia ilmoitti olevansa opiskelijoita tai koululaisia. Omia lapsia tai muuta omaista hoitavia oli 5 prosenttia. (Kuvio 20.)

Kuvio 20. Työvoiman ulkopuolella olevat pääasiallisen toiminnan* mukaan vuonna 2019, 15–74-vuotiaat, %

Kuvio 20. Työvoiman ulkopuolella olevat pääasiallisen toiminnan* mukaan vuonna 2019, 15–74-vuotiaat, %
*) Tieto pääasiallisesta toiminnasta perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

4.2 Piilotyöttömien määrä laski edelleen

Piilotyöttömäksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka olisi halunnut työtä ja olisi voinut ottaa työn vastaan kahden viikon kuluessa, mutta ei ollut aktiivisesti hakenut työtä edeltävän neljän viikon aikana. Piilotyöttömiä voidaan pitää potentiaalisena lisätyövoimana.

15–74-vuotiaita piilotyöttömiä oli yhteensä 114 000 henkilöä vuonna 2019, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Piilotyöttömien määrä väheni kolmantena vuotena peräkkäin. (Kuvio 21.)

Yleisin syy siihen, etteivät piilotyöttömät olleet hakeneet töitä, oli usko siihen, että töitä ei ollut saatavilla. Sen ilmoitti vuonna 2019 syyksi 24 prosenttia piilotyöttömistä. Opiskelun ilmoitti syyksi 18 prosenttia piilotyöttömistä.

Vuonna 2019 piilotyöttömiä oli eniten 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 30 000 henkilöä. Heistä puolet ilmoitti piilotyöttömyyden syyksi opiskelun. Lähes yhtä paljon piilotyöttömiä, 27 000 henkilöä, oli 65–74-vuotiaissa. Heistä noin puolet katsoi jääneensä jo kokonaan eläkkeelle. 55–64-vuotiaissa piilotyöttömiä oli 23 000, joista 38 prosenttia ei uskonut, että töitä löytyisi.

Kuvio 21. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1999–2019

Kuvio 21. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1999–2019

4.3 Työn ja koulutuksen ulkopuolella 8 prosenttia nuorista

Tässä luvussa kuvataan sellaisia 15–24-vuotiaita, jotka eivät ole työllisiä eivätkä ole osallistuneet mihinkään koulutukseen tutkimusta edeltäneiden neljän viikon aikana ja jotka eivät ole myöskään suorittamassa asevelvollisuutta. Koulutukseen osallistumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkintoon johtavaa koulutusta että erilaisille kursseille osallistumista.

Vuonna 2019 nuoria, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, oli 48 000 henkilöä, mikä oli kahdeksan prosenttia 15–24-vuotiaista. Heistä suurin osa, 37 000, oli 20–24-vuotiaita. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä laski yhteensä 3 000 henkilöllä eli 5 prosentilla vuodesta 2018. (Kuvio 22.)

Kuvio 22. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2005–2019

Kuvio 22. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2005–2019

Miehillä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien osuus on laskenut vuodesta 2014 ja naisilla vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2018 ja 2019 miesten ja naisten osuudet olivat lähes samalla tasolla. (Kuvio 23.)

Kuvio 23. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24-vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2005–2019

Kuvio 23. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24-vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2005–2019

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, 4 Työvoiman ulkopuolella olevat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_kat_004_fi.html