Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2015 2016 2017 2018 2019
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 947 135 4 011 631 4 040 418 4 132 662 4 141 593
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 222 050 199 370 195 847 198 151 207 248
C Teollisuus 10-33 560 500 565 129 571 065 580 607 567 336
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42 308 48 986 49 881 40 863 42 762
F Rakentaminen 41-43 303 742 328 793 339 621 359 368 343 233
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 458 739 471 247 457 074 473 961 463 351
H Kuljetus ja varastointi 49-53 233 699 246 941 239 529 245 812 246 251
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132 687 131 057 126 413 132 013 143 315
J Informaatio ja viestintä 58-63 178 612 172 015 179 282 191 948 207 367
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 120 423 125 599 132 842 126 686 128 919
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 276 031 270 848 286 101 291 407 286 334
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 167 727 172 335 178 653 176 366 191 475
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 167 190 184 425 188 650 186 712 184 410
P Koulutus 85 242 997 242 550 255 502 256 830 260 815
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 614 254 624 089 614 756 640 750 636 502
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 87 608 89 154 90 650 88 588 92 004
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 125 493 126 568 126 042 129 889 128 962

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_018_fi.html