Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2015 2016 2017 2018 2019
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 289 398 3 372 160 3 437 121 3 508 270 3 512 025
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 70 886 67 752 64 847 64 499 69 927
C Teollisuus 10-33 514 170 518 858 526 795 540 761 531 464
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39 698 47 495 48 844 40 241 41 297
F Rakentaminen 41-43 222 019 236 388 255 933 273 046 259 053
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 382 255 398 894 389 414 400 823 389 456
H Kuljetus ja varastointi 49-53 189 185 204 069 201 523 210 038 207 193
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104 377 103 168 105 106 110 260 119 603
J Informaatio ja viestintä 58-63 158 549 155 544 155 488 170 665 187 982
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 106 678 114 134 121 302 111 749 117 474
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 209 374 201 571 219 638 222 362 221 542
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 142 826 145 090 155 256 155 214 166 548
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 167 000 184 377 188 225 186 572 184 095
P Koulutus 85 235 442 236 105 247 553 248 267 251 220
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 576 916 587 168 587 771 603 979 598 382
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 361 68 676 68 454 65 763 69 123
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 93 212 91 664 93 173 92 651 88 461

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_019_fi.html