Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 566 1 327 1 239
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 105 78 26
Maatalous 01 70 48 22
C Teollisuus 10-33 329 244 85
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 22 23
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 36 11
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 33 13
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 46 9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 79 23
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 27 5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 19 6
F Rakentaminen 41-43 193 175 18
Talonrakentaminen 41 73 65 7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 99 91 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 287 151 136
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 38 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 95 66 29
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 149 47 101
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 114 29
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 74 14
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 40 16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 97 31 66
J Informaatio ja viestintä 58-63 123 86 38
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 34 43
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 181 100 81
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 49 21
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 119 61 58
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 71 33 38
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 52 61
P Koulutus 85 187 59 128
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 422 61 361
Terveyspalvelut 86 189 34 155
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 102 14 88
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 132 14 118
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 68 29 38
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 89 27 62

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_030_fi.html