Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 566 1 327 1 239
01 Johtajat 82 52 30
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 12 6 5
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 27 18 10
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 35 23 12
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 8 5 3
02 Erityisasiantuntijat 674 344 331
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 164 124 39
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 46 14 32
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 144 36 108
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 136 65 71
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 95 73 22
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 90 31 59
3 Asiantuntijat 496 217 280
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 99 84 15
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 115 16 99
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 170 73 97
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 91 27 64
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 21 17 4
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 132 37 96
41 Toimistotyöntekijät 39 4 35
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 37 10 27
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 37 14 23
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 20 9 11
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 473 143 330
51 Palvelutyöntekijät 124 51 72
52 Myyjät, kauppiaat ym. 152 54 98
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 177 22 155
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 20 16 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 84 58 26
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 73 48 25
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 11 10 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 257 234 23
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 104 100 4
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 78 75 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 9 5 4
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 43 42 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 23 12 11
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 194 167 26
81 Prosessityöntekijät 55 39 16
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 17 12 5
83 Kuljetustyöntekijät 122 116 5
9 Muut työntekijät 160 66 95
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 66 9 56
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 4 2 .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 51 39 12
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 27 7 20
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 4 2 2
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 8 6 3
00 Sotilaat 9 8 .
01 Upseerit 5 4 .
02 Aliupseerit 4 3 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_034_fi.html