Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2020

Työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi toukokuussa vuodentakaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 toukokuussa 96 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 46 000 enemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 67 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/05–2020/05, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/05–2020/05, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Koronaviruksen vuoksi aikasarjoissa on keväällä ja kesällä 2020 odotettavissa paljon epätyypillistä vaihtelua. Tämä saattaa heijastua kausitasoitettujen lukujen tavallista suurempana revisioitumisena. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli toukokuussa 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,8 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2020 toukokuussa 2 491 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 96 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 46 000 vähemmän ja naisia 50 000 vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 70,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden toukokuusta 2,8 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,5 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 toukokuussa 295 000 (virhemarginaali ±24 000), mikä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 159 000 ja naisia 137 000.

Työttömyysaste oli toukokuussa 10,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden toukokuusta 1,9 prosenttiyksikköä 10,9 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 1,8 prosenttiyksikköä 10,3 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 608 000. Heistä työllisiä oli 220 000 ja työttömiä 140 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 360 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 39,0 prosenttia, mikä oli 9,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 23,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 toukokuussa 1 348 000, mikä oli 59 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 162 000, mikä oli 67 000 enemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/05 – 2020/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/05 2020/05 2019/05 - 2020/05
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 125 4 134 0,2
Työvoima yhteensä 2 835 2 786 –1,7
Työlliset 2 587 2 491 –3,7
– palkansaajat 2 243 2 153 –4,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 344 338 –1,8
Työttömät 249 295 18,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 289 1 348 4,6
– piilotyöttömät  95 162 71,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 73,1 70,4 –2,7
Työttömyysaste 8,8 10,6 1,8
Työvoimaosuus 68,7 67,4 –1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2020 lopussa kaikkiaan 433 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 206 000 korkeampi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys nousi toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (118 %), Pohjanmaalla (109 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (103 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (53 %), Pohjois-Karjalassa (53 %), Kaakkois-Suomessa (63 %), Keski-Suomessa (65 %) ja Etelä-Savossa (66 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 158 000, mikä oli 150 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 106 000 henkilöä, mikä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 56 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 28 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 45 000 uutta avointa työpaikkaa eli 21 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2019/05–2020/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/05 2020/05 2019/05 - 2020/05
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 227 433 91,0
– yli vuoden työttömänä olleet 62 70 11,8
Palveluissa yhteensä 124 106 –14,6
– työllistetyt 25 21 –15,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 24 6,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 5 –52,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 56 –15,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 66 45 –31,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, toukokuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/05/tyti_2020_05_2020-06-24_tie_001_fi.html