Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.8.2020

Työllisten määrä väheni ja työttömyys kasvoi heinäkuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 heinäkuussa 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,9 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/07–2020/07, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/07–2020/07, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 71,9 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2020 heinäkuussa 2 577 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 34 000 vähemmän ja naisia 16 000 vähemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 73,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden heinäkuusta 2,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 heinäkuussa 216 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 102 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden heinäkuusta 1,9 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 607 000. Heistä työllisiä oli 316 000 ja työttömiä 60 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 376 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 16,0 prosenttia, mikä oli 6,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 heinäkuussa 1 343 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 133 000, mikä oli 23 000 enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/07 – 2020/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 126 4 136 0,2
Työvoima yhteensä 2 796 2 793 –0,1
Työlliset 2 628 2 577 –1,9
– palkansaajat 2 284 2 248 –1,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 343 329 –4,0
Työttömät 169 216 27,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 330 1 343 1,0
– piilotyöttömät  110 133 21,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 74,5 73,2 –1,3
Työttömyysaste 6,0 7,7 1,7
Työvoimaosuus 67,8 67,5 –0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2020 lopussa kaikkiaan 387 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 119 000 korkeampi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys nousi heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (62 %), Pirkanmaalla (51 %), Pohjanmaalla (51 %), Varsinais-Suomessa (46 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (38 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (13 %), Etelä-Savossa (23 %) sekä Pohjois-Karjalassa (25 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 82 000, mikä oli 71 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 94 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 54 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 17 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2019/07–2020/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 269 387 44,1
– yli vuoden työttömänä olleet 65 78 19,4
Palveluissa yhteensä 101 94 –6,8
– työllistetyt 24 21 –12,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 17 20 19,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 7 5 –33,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 54 49 –9,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 46 –12,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, heinäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/07/tyti_2020_07_2020-08-25_tie_001_fi.html