Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.9.2020

Työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi elokuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 elokuussa 65 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 42 000 enemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,5 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/08–2020/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/08–2020/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 71,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,5 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2020 elokuussa 2 533 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 65 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 19 000 vähemmän ja naisia 47 000 vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden elokuusta 1,3 prosenttiyksikköä 72,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,8 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 elokuussa 211 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 42 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 110 000 ja naisia 101 000.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden elokuusta 1,1 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 2,1 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 607 000. Heistä työllisiä oli 231 000 ja työttömiä 51 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 282 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 18,0 prosenttia, mikä oli 3,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 8,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 elokuussa 1 393 000, mikä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 123 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuoden 2019 elokuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/08 – 2020/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/08 2020/08 2019/08 - 2020/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 128 4 137 0,2
Työvoima yhteensä 2 768 2 744 –0,9
Työlliset 2 598 2 533 –2,5
– palkansaajat 2 272 2 202 –3,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 330 1,1
Työttömät 170 211 24,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 360 1 393 2,4
– piilotyöttömät  112 123 9,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 73,5 71,5 –2,1
Työttömyysaste 6,1 7,7 1,6
Työvoimaosuus 67,1 66,3 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2020 lopussa kaikkiaan 330 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 97 000 korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys nousi elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (60 %), Pohjanmaalla (52 %), Pirkanmaalla (44 %) ja Varsinais-Suomessa (43 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (4 %), Etelä-Savossa (19 %), Pohjois-Karjalassa (21 %), Keski-Suomessa (23 %) ja Kaakkois-Suomessa (26 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 61 000, mikä oli 54  000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 106 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 12 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 56  000 uutta avointa työpaikkaa eli 12  000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2019/08–2020/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/08 2020/08 2019/08 - 2020/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 233 330 41,7
– yli vuoden työttömänä olleet 63 79 24,3
Palveluissa yhteensä 112 106 –5,5
– työllistetyt 24 22 –9,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 24 22,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 7 5 –27,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 55 –10,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 67 56 –17,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, elokuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/08/tyti_2020_08_2020-09-22_tie_001_fi.html