Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.11.2020

Työllisiä vähemmän ja työttömiä enemmän lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 lokakuussa 26 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 34 000 enemmän kuin vuoden 2019 lokakuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,3 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/10–2020/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/10–2020/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Koronaviruspandemian vuoksi aikasarjoissa on vuonna 2020 epätyypillistä vaihtelua, minkä vuoksi trendilukuihin liittyvä epävarmuus on tavallista suurempaa. Keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on syyskuun tietojen laskennan yhteydessä tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi, koska työllisyys ei ole palautunut ennalleen puolen vuoden aikana. Tasomuutos näkyy jyrkkänä muutoksena trendikuvioissa.Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 71,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,3 prosenttia. Lokakuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut nousussa huhtikuun jälkeen. Työttömyysasteen trendi on pysynyt toukokuusta lähtien lähes samana.

Työllisiä oli vuoden 2020 lokakuussa 2 530 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 35 000 vähemmän kuin vuoden 2019 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden lokakuusta 0,3 prosenttiyksikköä 72,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 1,2 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 lokakuussa 203 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 108 000 ja naisia 95 000.

Työttömyysaste oli lokakuussa 7,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden lokakuusta 0,7 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä 7,3 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 607 000. Heistä työllisiä oli 208 000 ja työttömiä 47 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 255 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 18,6 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 18,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 lokakuussa 1 398 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 128 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuoden 2019 lokakuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/10 – 2020/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 130 4 131 0,0
Työvoima yhteensä 2 725 2 733 0,3
Työlliset 2 557 2 530 –1,0
– palkansaajat 2 215 2 175 –1,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 341 355 4,1
Työttömät 169 203 20,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 405 1 398 –0,5
– piilotyöttömät  121 128 5,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,0 71,5 –0,5
Työttömyysaste 6,2 7,4 1,2
Työvoimaosuus 66,0 66,2 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2020 lopussa kaikkiaan 313 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 88 000 korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys nousi lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (63 %), Pohjanmaalla (55 %), Varsinais-Suomessa (43 %) ja Pirkanmaalla (39 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (7 %), Etelä-Savossa (15 %), Pohjois-Karjalassa (16 %) ja Kaakkois-Suomessa (18 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 57 000, mikä oli 46 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2019/10–2020/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 225 313 39,1
– yli vuoden työttömänä olleet 61 82 33,7
Palveluissa yhteensä 124 119 –4,5
– työllistetyt 24 23 –3,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 28 16,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 7 –25,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 67 60 –9,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 65 53 –18,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu vuoden 2021 alusta lähtien?

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Tietokantataulukkoon 11ag on 24.11.2020 lisätty työvoimatutkimuksen tärkeimpien tunnuslukujen kausitasoitetut aikasarjat.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, lokakuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/10/tyti_2020_10_2020-11-24_tie_001_fi.html