Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2021

Työllisyys koheni huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna

Korjaus 27.7.2021. Ajantasaiset trendiluvut löytyvät uusimmasta julkaisusta. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 huhtikuussa 29 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli puolestaan 48 000 enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,3 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/04–2021/04, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/04–2021/04, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen julkistuksesta alkaen uuden estimointimenetelmän mukaiset tiedot ovat lopullisia. Tärkeimmät tunnusluvut uuden menetelmän mukaisista aikasarjoista julkaistaan StatFin-tietokantapalvelussa. Muut uudistetut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työvoimatutkimuksen vuosien 2020 ja 2021 tammi- ja helmikuuta koskevat lopulliset tiedot on julkaistu maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen tietojen yhteydessä.

Työllisiä  oli vuoden 2021 huhtikuussa 2 475 000 (virhemarginaali ±30 000), mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 18 000 enemmän ja naisia 11 000 enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 70,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden huhtikuusta 0,6 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 69,5 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 huhtikuussa 262 000 , mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 149 000 ja naisia 113 000 .

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 9,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden huhtikuusta 1,7 prosenttiyksikköä 10,4 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 1,3 prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli huhtikuussa 27,7 prosenttia, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 18,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 14,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 huhtikuussa 1 385 000 , mikä oli 88 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/04 – 2021/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat (Taulukkoa on korjattu 27.7.2021.)

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 133 4 123 –0,2
Työvoima yhteensä 2 660 2 737 2,9
Työlliset 2 446 2 475 1,2
– palkansaajat 2 122 2 137 0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 338 4,5
Työttömät 214 262 22,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 473 1 385 –5,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,6 70,1 0,4
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,0 68,9 0,9
Työttömyysaste 8,0 9,6 1,5
Työvoimaosuus 64,4 66,4 2,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli huhtikuun 2021 lopussa kaikkiaan 318 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 115 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Etelä-Pohjanmaalla (–41 %), Pohjanmaalla (–37 %) ja Varsinais-Suomessa (–32 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Uudellamaalla (–21 %), Keski-Suomessa (–22 %) ja Hämeessä (–22 %). Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 54 000, mikä oli 110 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 117 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 18 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa ilmoitettiin 76 000 uutta avointa työpaikkaa eli 26 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2020/04–2021/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 433 318 –26,5
– yli vuoden työttömänä olleet 67 110 62,8
Palveluissa yhteensä 111 117 5,4
– työllistetyt 22 26 18,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 27 13,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 6 6 6,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 60 58 –2,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 76 52,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot :

Kuukausitaulukot 135y ja 135z sisältävät taannehtivasti korjatut aikasarjat, jotka korvaavat StatFin-tilastotietokannan arkistoon siirretyt kuukausitaulukot 11af ja 11ag.

Neljännes- ja vuositaulukkoja ei ole vielä korjattu takautuvasti.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, huhtikuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tie_001_fi.html