Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2021

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna

Korjaus 27.7.2021. Ajantasaiset trendiluvut löytyvät uusimmasta julkaisusta. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 toukokuussa 138 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/05–2021/05, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/05–2021/05, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä  tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen julkistuksesta alkaen uuden estimointimenetelmän mukaiset tiedot ovat lopullisia. Tärkeimmät tunnusluvut uuden menetelmän mukaisista aikasarjoista julkaistaan StatFin-tietokantapalvelussa. Muut uudistetut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työvoimatutkimuksen vuosien 2020 ja 2021 tammi- ja helmikuuta koskevat lopulliset tiedot on julkaistu maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen tietojen yhteydessä.

Työllisyysasteen trendiluku oli toukokuussa 71,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia.

Työllisiä  oli vuoden 2021 toukokuussa 2 580 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 138 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 61 000 enemmän ja naisia 76 000 enemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 73,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden toukokuusta 3,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 4,8 prosenttiyksikköä 72,4 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,8 prosenttia.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 toukokuussa 295 000 , mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 168 000 ja naisia 126 000 .

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 10,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,9 prosenttia. Naisten työttömyysaste laski viime vuoden toukokuusta 1,5 prosenttiyksikköä 9,3 prosenttiin. Miesten työttömyysaste pysyi ennallaan 11,1 prosentissa.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli toukokuussa 31,2 prosenttia, mikä oli 8,1  prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 17,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 20,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 toukokuussa 1 248 000 , mikä oli 144 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/05 – 2021/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat (Taulukkoa on korjattu 27.7.2021.)

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/05 2021/05 2020/05 - 2021/05
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 134 4 122 –0,3
Työvoima yhteensä 2 742 2 874 4,8
Työlliset 2 442 2 580 5,6
– palkansaajat 2 101 2 211 5,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 341 368 8,0
Työttömät 300 295 –1,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 392 1 248 –10,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,1 73,0 4,0
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 67,8 71,1 3,3
Työttömyysaste 10,9 10,3 –0,7
Työvoimaosuus 66,3 69,7 3,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli toukokuun 2021 lopussa kaikkiaan 301 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 132 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Etelä-Pohjanmaalla (–44 %), Pohjanmaalla (–40 %) ja Pirkanmaalla (–36 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Uudellamaalla (–26 %), Keski-Suomessa (–26 %) ja Hämeessä (–28 %). Toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 41 000, mikä oli 117 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 113 000 henkilöä, mikä oli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toukokuussa ilmoitettiin 81 000 uutta avointa työpaikkaa eli 36 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2020/05–2021/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/05 2021/05 2020/05 - 2021/05
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 433 301 –30,4
– yli vuoden työttömänä olleet 70 111 58,9
Palveluissa yhteensä 106 113 7,3
– työllistetyt 21 28 29,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 25 3,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 5 6 33,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 56 55 –1,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 45 81 79,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Liisa Larja, puh. 029 504 7036, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Muutoksia StatFin-tietokannassa:

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia 4.5.2021 ja 1.6.2021.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, toukokuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (369,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/05/tyti_2021_05_2021-06-22_tie_001_fi.html