Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.8.2021

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni heinäkuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 heinäkuussa 86 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2020 heinäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,9 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/07–2021/07, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/07–2021/07, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa. Kaikki korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työllisiä  oli vuoden 2021 heinäkuussa 2 639 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 86 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 45 000 ja naisia 41 000 enemmän kuin vuoden 2020 heinäkuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden heinäkuusta 2,1 prosenttiyksikköä 75,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,4 prosenttiyksikköä 73,9 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 heinäkuussa 202 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 99 000 ja naisia 103 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 7,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden heinäkuusta 0,5 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa 8,7 prosenttia, mikä oli 6,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 17,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 heinäkuussa 1 282 000, mikä oli 94 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/07 – 2021/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/07 2021/07 2020/07 - 2021/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 136 4 123 –0,3
Työvoima yhteensä 2 759 2 841 2,9
Työlliset 2 553 2 639 3,4
– palkansaajat 2 214 2 269 2,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 370 9,1
Työttömät 206 202 –2,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 376 1 282 –6,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,6 74,9 2,3
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 69,7 71,8 2,1
Työttömyysaste 7,5 7,1 –0,4
Työvoimaosuus 66,7 68,9 2,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli heinäkuun 2021 lopussa kaikkiaan 323 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 65 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–27 %), Pirkanmaalla (–26 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (–25 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Keski-Suomessa (–11 %), Hämeessä (–12 %) ja Uudellamaalla (–12 %). Heinäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 32 000, mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 98 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 14 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa ilmoitettiin 72 000 uutta avointa työpaikkaa eli 26 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2020/07–2021/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/07 2021/07 2020/07 - 2021/07
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 387 323 –16,7
– yli vuoden työttömänä olleet 78 114 46,6
Palveluissa yhteensä 94 98 3,7
– työllistetyt 21 28 32,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 20 18 –7,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 5 5 6,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 49 47 –4,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 46 72 55,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (392,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/07/tyti_2021_07_2021-08-24_tie_001_fi.html