Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen tietoluettelo huhtikuusta 1999 lähtien

1. Työvoimaan kuuluminen ym.

 • Työvoima
 • Työvoimaosuudet
 • Työlliset
 • Työllisyysaste
 • Työttömät
 • Työttömyysaste
 • Työvoimaan kuulumattomat (opiskelijat, kotitaloutta hoitavat, eläkeläiset, ym.)
 • Pääasiallinen toiminta (oma käsitys)

2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja sekä pää- että sivutyössä

(Ei-työllisillä tiedot koskevat edellistä työpaikkaa)

 • Työpaikkojen lukumäärä
 • Toimiala
 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)
 • Ammatti
 • Ammattiasema
 • Sosioekonominen asema
 • Työpaikan sijaintikunta / -maa
 • Yrittäjien palkattu työvoima
 • Maatilan päätuotantosuunta
 • Toimipaikan koko

3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja

 • Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus
 • Määräaikaisen työsuhteen syy
 • Työllistämis- / työmarkkinatuella työllistetty tai jäänyt työttömäksi em. töistä
 • Työsuhteen kesto
 • Kotona työskentely
 • Osa-aikatyö / kokoaikatyö
 • Osa-aikatyön syy
 • Lauantai- / sunnuntaityö
 • Vuorotyö

4. Työaikatietoja

 • Normaali viikkotyöaika
 • Tehdyt työtunnit (työpanos)
 • Keskimääräinen työaika viikko / vuosi (tehdyt työtunnit)
 • Tehdyt työpäivät
 • Ylityö (palkallinen / palkaton)
 • Päivystys (työpaikalla / kotona)
 • Sivutyö
 • Työstä poissaolo (syy, poissaolopäivät)

5. Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku

 • Työttömyyden tausta (työssä, opiskelu ym.)
 • Työllistämis- / työmarkkinatuella työllistetty ennen työttömyyttä
 • Työttömyyden kesto
 • Työnhakutavat
 • Etsityn työn laatu
 • Työnhaun voimassaolo työvoimatoimistossa
 • Toivottu viikkotyöaika
 • Aika, jolloin viimeksi asioinut työvoimatoimistossa
 • Lomautus määräajaksi / toistaiseksi
 • Alityöllisyys
 • Piilotyöttömyys
 • Työnhaku, hakutavat ja haun syy myös työllisiltä
 • Työttömyyskorvauksen saanti

6. Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen

(Vuodesta 2003 lähtien)

 • Koulutustaso

7. Kurssikoulutus viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana

(Vuodesta 2003 lähtien)

 • Kurssien lukumäärä
 • Liittyikö koulutus työhön
 • Osallistuiko omalla vai työajalla
 • Opetustunnit neljän viikon aikana

8. Suoritettu koulutus

 • Yleissivistävä pohjakoulutus
 • Suoritettu tutkinto
 • Tutkinnon koulutusaste
 • Tutkinnon koulutusala

9. Aikaisempi toiminta

 • Tilanne vuosi sitten (2. neljännes)
 • Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten 7 vuoden aikana

10. Tietoja kotitaloudesta (kysytään osaotokselta)

 • Siviilisääty (ml. avoliitto)
 • Kotitalouden koko
 • Kotitalouden rakenne
 • Kotona asuvat alle 18-vuotiaat lapset (lkm, ikä)
 • Kotitalouden jäsenten työllisyys

Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille työllisyys- ja työttömyysindikaattoreille

 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Siviilisääty
 • Koulutus
 • Alue
 • Toimiala
 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)
 • Ammatti
 • Ammattiasema
 • Sosioekonominen asema

Päivitetty 9.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2005-08-09_tlu_001.html