Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2015

Lähes joka viides 45–49-vuotias nainen ei ole synnyttänyt

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan vuonna 2014 Suomessa asuvista ja kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista 18,7 prosenttia ei ole synnyttänyt lasta. Vuonna 1990 vastaava osuus oli 13,8 prosenttia. Synnyttäneiden osuus on ollut hitaassa, mutta pysyvässä laskussa.

Ei-synnyttäneiden osuus 45–49-vuotiaista kotimaisia kieliä puhuvista naisista 1990–2014

Ei-synnyttäneiden osuus 45–49-vuotiaista kotimaisia kieliä puhuvista naisista 1990–2014

Ei-synnyttäneiden osuus nousussa etenkin matalasti koulutetuilla

Kun ei-synnyttäneiden osuuden kehitystä tarkastellaan koulutuksen mukaan, ovat kehityssuunnat eri koulutustasoilla erilaisia. Vuonna 2014 kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista vain perusasteen tutkinnon suorittaneista naisista ei-synnyttäneiden osuus oli 22,0 prosenttia. Vastaava osuus oli vuonna 1990 vain 12,0 prosenttia.

Vuonna 2014 keskiasteen tutkinnon suorittaneista 45–49-vuotiaista naisista ei-synnyttäneiden osuus oli 17,8 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 1990 oli 13,0 prosenttia.

Korkeasti koulutetuilla synnyttäneiden osuus ei käytännössä ole laskenut. Vuonna 1990 ei-synnyttäneiden osuus korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 45–49-vuotiaista naisista oli 18,6 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2014 oli 18,9 prosenttia.

Ei-synnyttäneiden osuus kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista koulutusasteen mukaan 1990–2014

Ei-synnyttäneiden osuus kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista koulutusasteen mukaan 1990–2014

Ei-synnyttäneiden osuus laskenut ylemmillä toimihenkilöillä, noussut työntekijöillä

Selviä eroja on havaittavissa myös, kun tarkastellaan työllisiä ja äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvia 45–49-vuotiaita naisia sosioekonomisen aseman mukaan. Ylemmillä toimihenkilöillä ei-synnyttäneiden osuus on jopa laskenut. Vuonna 1995 ylempiin toimihenkilöihin kuuluneista 45–49-vuotiaista naisista ei-synnyttäneiden osuus oli 19,5 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2013 oli 17,7 prosenttia.

Vastaavasti työllisistä alempiin toimihenkilöihin kuuluvista 45–49-vuotiaista naisista ei-synnyttäneiden osuus oli 13,3 prosenttia vuonna 1995 ja 15,6 prosenttia vuonna 2013.

Työllisiin työntekijöihin kuuluneista 45–49-vuotiaista naisista ei-synnyttäneiden osuus oli 10,6 prosenttia vuonna 1995. Vuonna 2013 vastaava osuus oli 18,2 prosenttia.

Ei-synnyttäjien osuus noussut rajusti työttömillä 45–49-vuotiailla naisilla

Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltaessa erot ovat vielä suurempia. Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista ei-synnyttäjien osuus oli vuonna 1995 sekä työttömillä että työllisillä noin 13 prosenttia. Vastaavat osuudet vuonna 2013 olivat pääasialliselta toiminnaltaan työllisillä 16,4 prosenttia ja työttömillä 23,5 prosenttia.

Suomalaistaustaisten määrä väheni vuonna 2014

Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä. Ulkomaalaistaustaisten määrä kasvoi 21 187 henkilöllä, kun taas suomalaistaustaisten määrä väheni 704 henkilöllä. Tämä on ensimmäinen kerta tarkastellulla ajanjaksolla 1990–2014, kun suomalaistaustaisten määrä väestössä väheni. Vähennys oli tosin vielä pieni: edelliseen vuoteen verrattuna 0,01 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten määrä taas lisääntyi 7 prosentilla.

Väkiluvun muutos syntyperän mukaan 1990–2014

Väkiluvun muutos syntyperän mukaan 1990–2014

Vuonna 2014 Suomessa asui 322 711 ulkomaalaistaustaista, mikä oli 5,9 prosenttia koko väestöstä. Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli 273 306 ja toisen polven eli Suomessa syntyneitä 49 405.

Maanosittain tarkasteltuna kaikista ulkomaalaistaustaisista 58 prosenttia oli taustaltaan eurooppalaisia. Aasialaistaustaisia oli 24 prosenttia ja afrikkalaistaustaisia 12 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaiset ja suomalaistaustaiset-jaottelu liittyy syntyperä-luokitukseen. Katso lisää syntyperän määritelmästä täältä .

Uusi Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto avattu

Maahanmuuttajataustaisesta väestöstä löydät lisää tietoja Tilastokeskuksen uudelta teemasivustolta Maahanmuuttajat ja kotoutuminen . Sivuilla on jo julkaistu väestörakenteeseen liittyviä tietoja ja sivustoa täydennetään joulukuun aikana. Sivuilla julkaistaan myös Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tuloksia.


Lähde: Väestörakenne 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (370,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2014/01/vaerak_2014_01_2015-12-10_tie_001_fi.html