Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2015

Nästan var femte 45–49-årig kvinna har inte fött barn

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen har 18,7 procent av alla kvinnor i åldern 45–49 år som var bosatta i Finland år 2014 och talade ett inhemskt språk som modersmål inte fött barn. År 1990 var motsvarande andel 13,8 procent. Andelen kvinnor som fött barn har varit långsamt, men varaktigt sjunkande.

Andelen kvinnor som inte fött barn av 45–49-åringar som talar ett inhemskt språk som modersmål 1990–2014

Andelen kvinnor som inte fött barn av 45–49-åringar som talar ett inhemskt språk som modersmål 1990–2014

Andelen kvinnor som inte fött barn stigande särskilt bland lågutbildade

När man granskar utvecklingen av andelen kvinnor som inte fött barn efter utbildning, är utvecklingsriktningarna olika bland kvinnor med olika utbildningsnivåer. År 2014 var andelen kvinnor som inte fött barn av kvinnorna i åldern 45–49 år som talar ett inhemskt språk som modersmål och som har examen på enbart grundnivå 22,0 procent. År 1990 var motsvarande andel bara 12,0 procent.

År 2014 var andelen kvinnor som inte fött barn av kvinnorna i åldern 45–49 år som har examen på mellannivå 17,8 procent, medan motsvarande andel var 13,0 procent år 1990.

Andelen högutbildade kvinnor som fött barn har i praktiken inte sjunkit. År 1990 var andelen högutbildade kvinnor i åldern 45–49 år som inte fött barn 18,6 procent. År 2014 var motsvarande andel 18,9 procent.

Andelen kvinnor som inte fött barn av 45–49-åringar som talar ett inhemskt språk som modersmål 1990–2014

Andelen kvinnor som inte fött barn av 45–49-åringar som talar ett inhemskt språk som modersmål 1990–2014

Andelen som inte fött barn har sjunkit bland högre tjänstemän och stigit bland arbetare

Om man ser till socioekonomisk ställning kan klara skillnader också observeras då man granskar sysselsatta kvinnor i åldern 45–49 år, som talar ett inhemskt språk som sitt modersmål. Bland högre tjänstemän har andelen som inte fött barn till och med sjunkit. År 1995 var andelen som inte fött barn av kvinnorna i åldern 45–49 år som hörde till högre tjänstemän 19,5 procent. År 2013 var motsvarande andel 17,7 procent.

Bland sysselsatta kvinnor var andelen lägre tjänstemän i åldern 45–49 år som inte fött barn 13,3 procent år 1995 och 15,6 procent år 2013.

Bland sysselsatta kvinnor var andelen arbetare i åldern 45–49 år som inte fött barn 10,6 procent år 1995. År 2013 var motsvarande andel 18,2 procent.

Andelen kvinnor som inte fött barn har stigit kraftigt bland arbetslösa i åldern 45–49 år

Sett till huvudsaklig verksamhet är skillnaderna ännu större. Av kvinnor i åldern 45–49 som talar ett inhemskt språk som sitt modersmål var andelen som inte fött barn år 1995 omkring 13 procent bland både arbetslösa och sysselsatta. År 2013 var motsvarande siffror bland sysselsatta och arbetslösa 16,4 procent respektive 23,5 procent sett till huvudsaklig verksamhet.

Antalet personer med finländsk bakgrund minskade år 2014

Folkmängden i Finland ökade med 20 483 personer under år 2014. Antalet personer med utländsk bakgrund ökade med 21 187, medan antalet personer med finländsk bakgrund minskade med 704. Detta är första gången som antalet personer med finländsk bakgrund av befolkningen har minskat under den granskade perioden 1990–2014. Minskningen var visserligen ännu liten: jämfört med föregående år 0,01 procent. Antalet personer med utländsk bakgrund har åter ökat med 7 procent.

Förändring av folkmängden efter härkomst, 1990–2014

Förändring av folkmängden efter härkomst, 1990–2014

År 2014 bodde 322 711 personer med utländsk bakgrund i Finland. Detta var 5,9 procent av hela befolkningen. Antalet personer med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, uppgick till 273 306 och antalet personer i andra generationen, dvs. inrikes födda, uppgick till 49 405.

När man ser till kontinent hade 58 procent av alla personer med utländsk bakgrund europeisk bakgrund. Tjugofyra procent hade asiatisk bakgrund och 12 procent afrikansk bakgrund.

Fördelningen på personer med utländsk bakgrund respektive finländsk bakgrund har samband med klassificeringen härkomst. Läs mera om definitionen av härkomst här .

Den nya temawebbplatsen om invandrare och integration har öppnats

Mer information om befolkningen med invandrarbakgrund finns på Statistikcentralens nya temawebbplats Invandring och integration (på finska). Sidorna där det för närvarande finns uppgifter om befolkningsstrukturen kommer att kompletteras under december. På sidorna publiceras också resultat från Undersökningen om arbete och välfärd hos personer med utländsk härkomst (UTH).


Källa: Befolkningsstruktur 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (380,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2014/01/vaerak_2014_01_2015-12-10_tie_001_sv.html