Kvalitetsbeskrivningar

2020
(none)
2019
(none)
årsöversikt
2018
(none)
årsöversikt
2017
Befolkning med utländsk bakgrund
årsöversikt
2016
årsöversikt
2015
årsöversikt
2014
årsöversikt
2013
Befolkning med utländsk bakgrund
årsöversikt
2012
årsöversikt
2011
årsöversikt
2010
årsöversikt
2009
Årsöversikt
2008
2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/laa_sv.html