Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2020
2019
årsöversikt
2018
årsöversikt
2017
årsöversikt
2016
årsöversikt
2015
årsöversikt
2014
årsöversikt
2013
årsöversikt
2012
årsöversikt
2011
årsöversikt
2010
årsöversikt
2009
Årsöversikt
2008
2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/tau_sv.html