Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Kvinnor i åldern 15–77 år efter antalet levande födda barn 31.12.2012

Ålder        Antal levande födda barn
Kvinnor totalt 0 1 2 3 4 5 6 7 8+
15–77 2 104 479 722 991 342 340 606 456 295 793 91 301 25 761 9 016 3 978 6 843
15–19 157 292 156 080 1 142 65 5 - - - - -
20–24 165 983 146 025 14 224 4 852 773 97 11 1 - -
25–29 166 069 105 768 30 608 21 370 6 089 1 541 490 144 43 16
30–34 167 305 63 970 36 357 44 272 15 786 4 234 1 422 614 331 319
35–39 160 340 38 538 28 779 55 315 25 908 7 463 2 260 848 453 776
40–44 160 821 32 497 26 685 56 797 30 120 9 414 2 816 1 067 469 956
45–49 184 591 35 218 29 494 65 869 36 755 11 433 3 269 1 100 503 950
50–54 185 308 32 726 30 092 66 781 38 298 11 999 3 098 1 013 439 862
55–59 191 717 31 582 34 517 72 749 37 157 11 099 2 687 827 336 763
60–64 198 366 29 693 40 150 78 999 35 568 9 788 2 382 734 324 728
65–69 172 561 23 901 36 221 69 321 30 310 8 990 2 177 712 309 620
70–74 127 231 17 384 23 272 48 010 24 960 9 019 2 774 926 374 512
75–77 66 895 9 609 10 799 22 056 14 064 6 224 2 375 1 030 397 341

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 3. Kvinnor i åldern 15–77 år efter antalet levande födda barn 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_003_sv.html