Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Personer med främmande språk som modersmål upprätthöll befolkningsökningen
31.3.2021
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 533 793 i slutet av år 2020. Folkmängden ökade med 8 501 personer under år 2020. Den relativa ökningen av folkmängden var 0,2 procent. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 11 702 personer och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 20 203 personer.

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html