Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2022

Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med mer än 25 000

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 548 241 i slutet av år 2021. Folkmängden ökade med 14 448 personer under år 2021. Den relativa ökningen av folkmängden var 0,3 procent. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 10 747 personer och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 25 195 personer, vilket är den största ökningen på åtminstone 40 år.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2021

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2021

Personer med ett främmande språk som modersmål gjorde att folkmängden ökade i huvudstadsregionen

Under år 2021 ökade folkmängden kvantitativt sett mest i Esbo, med 4 336 personer, i Tammerfors (3 214) och i Uleåborg (2 224). Bland kommuner med minst 50 000 invånare ökade folkmängden i 15 kommuner och minskade i sex.

Ökningen av folkmängden i huvudstadsregionen baserade sig helt och hållet på befolkningen med ett främmande språk som modersmål, i och med att antalet personer med inhemska språk som modersmål minskade i huvudstadsregionen under år 2021. Antalet personer som talar inhemska språk minskade också i landskapet Nyland.

Förändring av folkmängden i kommuner med minst 50 000 invånare efter modersmål 2021

Förändring av folkmängden i kommuner med minst 50 000 invånare efter modersmål 2021

Under år 2021 gick folkmängden upp i 94 kommuner och ned i 213 kommer. År 2020 ökade folkmängden i 89 kommuner och år 2019 i endast 54 kommuner.

Relativt sett ökade folkmängden i Fastlandsfinland mest i Tusby, S:t Karins och Pyhäntä kommun, i var och en med 2,4 procent.

Invånarantalet minskade mest i Kymmenedalen, förlusten var åter störst i Kouvola

Folkmängden i landskapen Kymmenedalen, Satakunta och Södra Savolax minskade med mer än 1 000 personer år 2021. Relativt sett minskade folkmängden mest i Kymmenedalen, med 0,9 procent.

I landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen och Satakunta minskade folkmängden i alla kommuner.

Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kouvola, med 733 personer, och i S:t Michel, med 461 personer. Invånarantalet i Kouvola har minskat med nästan 5 000 invånare under de senaste fem åren. Av kommunerna i Fastlandsfinland minskade folkmängden relativt sett mest i Multia (4,5 procent) och Kyyjärvi (4,3 procent).

Stora skillnader i välfärdsområdenas åldersstrukturer

Andelen äldre av befolkningen i välfärdsområdena varierar stort. I slutet av år 2021 var andelen personer som fyllt 70 år och äldre nästan 24 procent inom Södra Savolax välfärdsområde och knappa 12 procent inom Vanda och Kervo välfärdsområde. Inom sex välfärdsområden är var femte invånare 70 år eller äldre.

Procentandel 70 år fyllda och äldre av befolkningen i området 2021

Procentandel 70 år fyllda och äldre av befolkningen i området 2021

Andelen personer med utländsk härkomst högst på Åland och i huvudstadsregionen

Andelen personer med utländsk härkomst var högst i landskapet Åland, 17,3 procent, och näst högst i Nyland, 15,7 procent. På Åland hade 41 procent av personerna med utländsk härkomst svensk bakgrund. Den lägsta andelen personer med utländsk härkomst fanns i Södra Österbotten, 2,7 procent.

Av alla med utländsk bakgrund bodde hälften i huvudstadsregionen. Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund i Fastlandsfinland högst i Vanda (23,4 procent), i Esbo (20,1 procent) och i Närpes (19,6 procent).

Andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen i huvudstadsregionen, i kransområdet och övriga Finland 1990–2021

Andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen i huvudstadsregionen, i kransområdet och övriga Finland 1990–2021
*) Kransområdet: Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vichtis

I Närpes och Vanda har redan vart tredje barn under skolåldern utländsk bakgrund

År 2021 var medelåldern 38,9 år för personer med utländsk bakgrund i första generationen, då medelåldern för hela befolkningen var 43,6 år. Medelåldern för personer med finländsk bakgrund var 44,4 år. Medelåldern för personer med utländsk bakgrund i andra generationen var 11,5 år.

I slutet av år 2021 var andelen barn under skolåldern (0–6 år) med utländsk bakgrund 12,1 procent. I Närpes och Vanda har redan vart tredje barn under skolåldern utländsk bakgrund.


Källa: Befolkningsstruktur 2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (341,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2021/vaerak_2021_2022-03-31_tie_001_sv.html