Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Befolkningen efter religiöst samfund 2000––2014

Religiöst samfund 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
TOTALT 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 401 267 5 426 674 5 451 270 5 471 753
URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM - - - - - - 29
BUDDHISMEN 26 68 509 509 538 877 887
HINDUISMEN 37 66 91 98 96 127 300
ISLAM 1 201 4 239 9 393 10 088 10 596 11 125 12 327
JUDENDOMEN 1 157 1 184 1 208 1 198 1 188 1 170 1 145
KRISTENDOMEN 4 496 227 4 466 126 4 308 342 4 278 219 4 251 545 4 211 277 4 147 658
    Adventismen 4 316 4 015 3 648 3 553 3 474 3 413 3 429
    Anglikanska kyrkor 95 93 88 84 91 116 138
     Baptismen 2 436 2 470 2 419 2 383 2 395 2 373 2 585
    Evangelisk-luhterska firkyrkoförsamlingar 1 033 1 031 994 984 980 984 987
   Pingströrelsen 20 1 992 6 312 6 909 7 477 7 855 8 402
   Katolska kyrkan 7 227 8 446 10 640 11 091 11 530 11 994 12 554
   Metodismen 1 260 1 256 1 301 1 342 1 352 1 400 1 413
   Ortodoxa kyrkor 56 807 59 558 60 851 61 183 61 506 61 608 61 574
   Evangelisk-lutherska kyrkan  i Finland 4 409 576 4 373 556 4 207 192 4 175 443 4 147 371 4 106 025 4 040 787
   Frikyrkor 13 429 13 663 14 485 14 789 14 932 15 064 15 191
   Övriga kristna 28 46 412 458 437 445 598
ÖVRIGA RELIGIONSSAMFUND 22 488 22 375 23 304 23 183 22 981 23 007 22 949
   Bahá'ísamfunden 469 523 568 560 557 566 666
   Jehovas vittnen 18 492 18 329 19 094 19 001 18 826 18 697 18 467
   Jesu Kristi  Kyrka av Sista Dagars heliga 3 307 3 301 3 225 3 208 3 181 3 282 3 284
   Kristensamfundet i Finland 71 78 275 275 280 283 286
   Fria katolska kyrkan 144 137 135 132 130 135 134
   Övriga 5 7 7 7 7 44 112
UTANFÖR ETT RELIGIÖST SAMFUND 659 979 761 522 1 032 429 1 087 972 1 139 730 1 203 687 1 286 458

Källa: Befolkningsstruktur 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2014, Tabellbilaga 7. Befolkningen efter religiöst samfund 2000––2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2014/01/vaerak_2014_01_2015-12-10_tau_007_sv.html