Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Folkmängden efter religionssamfund och ålder 31.12.2009

Religionssamfund Totalt 0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 -   
Totalt 5 351 427 888 323 659 108 682 604 669 522 756 378 785 051 910 441
Finlands ev.-luth. kyrka 4 273 425 765 157 538 805 499 497 504 944 572 489 614 895 777 638
Övriga lutherska 1 196 180 147 157 147 190 158 217
Ortod. kyrkos. i Finland 58 539 10 022 6 618 5 809 6 529 8 209 8 718 12 634
Övriga ortodoxa 2 226 501 201 319 382 329 263 231
Jehovas vittnen 19 142 1 946 1 989 2 807 2 338 2 955 3 314 3 793
Frikyrkan i Finland 14 292 1 908 1 780 1 976 1 783 2 385 2 271 2 189
Katolska kyrkan i Finland 10 090 2 467 1 377 1 561 1 719 1 330 910 726
Islamitiska församlingar 8 230 2 963 1 264 1 277 1 322 763 357 284
Pingstförsamlingen i Finland 5 440 716 628 825 619 666 844 1 142
Adventkyrkor 3 688 260 390 378 377 590 645 1 048
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dag. Hel. 3 239 562 518 441 392 419 395 512
Baptistsamfund 2 372 204 267 291 288 341 386 595
Metodistkyrkor 1 301 164 104 145 155 212 239 282
Judiska församlingar 1 236 184 159 153 150 176 200 214
Buddhistiska samfund 353 44 39 67 91 70 29 13
Anglikanska kyrkan i Finland 89 12 8 7 8 12 14 28
Övriga 1 239 142 145 170 155 194 246 187
Personer som inte tillhör religionssamf. 945 330 100 891 104 669 166 724 148 123 165 048 151 167 108 708
  • Uppgiften om medlemskap i religionssamfund som är registrerat i Finland bygger på uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Källa: Befolkningsstruktur 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Årsöversikt 2009, Folkmängden efter religionssamfund och ålder 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/01/vaerak_2009_01_2010-09-30_tau_007_sv.html