Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Kvinnor efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2018

Ålder        Kvinnor totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per kvinna Barnaföderskor sammanlagt Barnaföderskornas andel av åldersklassen, % Antalet barn per barnaföderska
15–83 2 245 899 3 332 051 1,48 1 480 844 65,9 2,25
15–19 144 041 768 0,01 707 0,5 1,09
20–24 155 877 18 221 0,12 13 802 8,9 1,32
25–29 172 237 84 711 0,49 51 007 29,6 1,66
30–34 169 564 191 944 1,13 97 674 57,6 1,97
35–39 172 424 282 934 1,64 127 955 74,2 2,21
40–44 166 596 311 712 1,87 133 132 79,9 2,34
45–49 155 005 293 014 1,89 124 001 80,0 2,36
50–54 181 247 345 567 1,91 146 025 80,6 2,37
55–59 185 077 359 689 1,94 151 822 82,0 2,37
60–64 185 506 356 661 1,92 154 677 83,4 2,31
65–69 187 930 353 448 1,88 159 752 85,0 2,21
70–74 176 154 332 358 1,89 152 081 86,3 2,19
75–79 117 326 233 974 1,99 101 726 86,7 2,30
80–83 76 915 167 050 2,17 66 483 86,4 2,51

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 4. Kvinnor efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/01/vaerak_2018_01_2019-11-22_tau_004_sv.html