Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2012

Landskap Invånarantalgrupp
Kommuner totalt -999 1 000– 2 999 3 000– 4 999 5 000– 6 999 7 000– 8 999 9 000– 11 999 12 000– 19 999 20 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000-
Hela landet 320 14 70 55 38 29 26 32 36 11 9
Nylands landskap 26 - 3 1 3 1 2 2 11 - 3
Egentliga Finlands landskap 28 1 7 3 1 4 3 5 2 1 1
Satakunta landskap 20 - 7 3 2 2 2 2 1 1 -
Egentliga Tavastlands landskap 11 - 2 - 2 2 1 2 1 1 -
Birkalands landskap 22 - 2 3 3 2 3 2 6 - 1
Päijänne-Tavastlands landskap 11 - 1 4 - 1 - 2 2 - 1
Kymmenedalens landskap 7 - 1 1 2 - - - 1 2 -
Södra Karelens landskap 9 - - 4 3 - - - 1 1 -
Södra Savolax landskap 14 - 5 2 4 - - 1 1 1 -
Norra Savolax landskap 20 - 5 6 1 2 2 - 3 - 1
Norra Karelens landskap 13 - 2 2 2 2 1 3 - 1 -
Mellersta Finlands landskap 23 1 8 5 2 - 3 1 2 - 1
Södra Österbottens landskap 18 - 4 3 2 1 1 6 - 1 -
Österbottens landskap 15 - 2 2 3 3 2 2 - 1 -
Mellersta Österbottens landskap 8 1 2 3 1 - - - 1 - -
Norra Österbottens landskap 29 1 7 2 5 5 3 4 1 - 1
Kajanalands landskap 9 - 3 2 - 1 2 - 1 - -
Lapplands landskap 21 1 4 8 2 3 - - 2 1 -
Åland 16 9 5 1 - - 1 - - - -
Invånare 5 426 674 8 453 147 438 218 925 226 048 234 214 265 435 505 176 1 089 727 735 027 1 996 231

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_001_sv.html