Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2012

Landskap Invånarantalgrupp
Kommuner totalt -999 1 000– 2 999 3 000– 4 999 5 000– 6 999 7 000– 8 999 9 000– 11 999 12 000– 19 999 20 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000-
Hela landet 320 14 70 55 38 29 26 32 36 11 9
Nylands landskap 26 - 3 1 3 1 2 2 11 - 3
Egentliga Finlands landskap 28 1 7 3 1 4 3 5 2 1 1
Satakunta landskap 20 - 7 3 2 2 2 2 1 1 -
Egentliga Tavastlands landskap 11 - 2 - 2 2 1 2 1 1 -
Birkalands landskap 22 - 2 3 3 2 3 2 6 - 1
Päijänne-Tavastlands landskap 11 - 1 4 - 1 - 2 2 - 1
Kymmenedalens landskap 7 - 1 1 2 - - - 1 2 -
Södra Karelens landskap 9 - - 4 3 - - - 1 1 -
Södra Savolax landskap 14 - 5 2 4 - - 1 1 1 -
Norra Savolax landskap 20 - 5 6 1 2 2 - 3 - 1
Norra Karelens landskap 13 - 2 2 2 2 1 3 - 1 -
Mellersta Finlands landskap 23 1 8 5 2 - 3 1 2 - 1
Södra Österbottens landskap 18 - 4 3 2 1 1 6 - 1 -
Österbottens landskap 15 - 2 2 3 3 2 2 - 1 -
Mellersta Österbottens landskap 8 1 2 3 1 - - - 1 - -
Norra Österbottens landskap 29 1 7 2 5 5 3 4 1 - 1
Kajanalands landskap 9 - 3 2 - 1 2 - 1 - -
Lapplands landskap 21 1 4 8 2 3 - - 2 1 -
Åland 16 9 5 1 - - 1 - - - -
Invånare 5 426 674 8 453 147 438 218 925 226 048 234 214 265 435 505 176 1 089 727 735 027 1 996 231

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_001_sv.html