Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2020

Ålder     Uppgifter
Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen, % Antalet barn per far
15-85 2 253 285 2 887 029 1,28 1 280 248 56,80 2,26
15-19 152 522 217 0,00 212 0,10 1,02
20-24 159 178 7 024 0,04 5 690 3,60 1,23
25-29 181 808 43 960 0,24 28 750 15,80 1,53
30-34 183 434 127 365 0,69 71 426 38,90 1,78
35-39 187 719 229 656 1,22 111 363 59,30 2,06
40-44 178 936 279 959 1,56 124 003 69,30 2,26
45-49 162 358 274 014 1,69 117 419 72,30 2,33
50-54 174 856 302 149 1,73 127 326 72,80 2,37
55-59 183 465 327 535 1,79 136 347 74,30 2,40
60-64 175 134 320 475 1,83 133 503 76,20 2,40
65-69 169 845 315 932 1,86 134 708 79,30 2,35
70-74 165 833 309 809 1,87 137 077 82,70 2,26
75-79 103 742 198 813 1,92 88 368 85,20 2,25
80-85 74 455 150 121 2,02 64 056 86,00 2,34

Källa: Befolkningsstruktur 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2020, Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2020/02/vaerak_2020_02_2021-05-28_tau_005_sv.html