Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–83 år efter antalet levande födda barn 31.12.2018

Ålder    Antal levande födda barn
Män totalt 0 1 2 3 4 5 6 7 8-
15–83 2 216 573 949 437 310 910 556 079 269 983 84 614 25 150 8 999 3 901 7 500
15–19 152 126 151 881 235 10 - - - - - -
20–24 164 499 157 863 5 209 1 258 152 14 3 - - -
25–29 182 635 150 028 19 297 10 171 2 284 603 190 49 12 1
30–34 180 832 104 616 33 183 30 075 9 220 2 324 792 361 140 121
35–39 183 327 70 810 33 613 50 468 19 700 5 456 1 616 719 374 571
40–44 175 769 52 510 28 828 56 085 26 061 7 638 2 378 850 463 956
45–49 160 573 44 918 25 475 50 904 25 903 8 212 2 689 1 005 438 1 029
50–54 183 302 49 018 27 840 57 759 31 757 10 742 3 389 1 244 528 1 025
55–59 183 156 46 317 26 658 58 830 34 069 11 277 3 419 1 184 486 916
60–64 177 055 40 457 26 753 59 453 33 832 11 145 3 108 1 034 412 861
65–69 174 278 34 310 29 336 63 963 31 886 9 874 2 804 944 384 777
70–74 154 506 25 610 28 852 60 718 27 356 8 257 2 130 702 279 602
75–79 91 933 13 512 16 822 36 674 17 105 5 301 1 450 462 203 404
80–83 52 582 7 587 8 809 19 711 10 658 3 771 1 182 445 182 237

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–83 år efter antalet levande födda barn 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/01/vaerak_2018_01_2019-11-22_tau_003_sv.html